Individuele therapieën

Stemtherapie

Aangereikt door Liesbeth Verbeek

Stemproblemen ontstaan meestal door een foutief gebruik van je spreek- en/of zangapparaat. We merken hierbij ook regelmatig dat persoonlijke factoren en/of omgevingsfactoren ongunstig kunnen zijn op het juiste stemgebruik. De stemproblemen hebben vaak een grote impact op het dagelijks functioneren.

Veel voorkomende problemen zijn:

- Veel en/of lang spreken is vermoeiend. - Bij veel en/of lang spreken gaat de stemkwaliteit achteruit. - Er treedt een heesheid of ruwheid op die soms weer verdwijnt of soms chronisch wordt. - Tijdens spreken of zingen ervaar je een gespannen gevoel, een krop, in de keel. - Het stemprobleem wordt alsmaar groter en de stem recupereert niet meer voldoende. - ….

Binnen de stemtherapie wordt gezocht naar die behandelmethode die ingaat op de individuele problematiek van de cliënt en proberen we de stem, binnen de eigen mogelijkheden, weer zo functioneel mogelijk te krijgen.

Zangcoaching

Aangereikt door Liesbeth Verbeek

Iedereen kan zingen, daar zijn we van overtuigd!! Als je graag wil leren zingen of je techniek die je al bezit wil verbeteren of verruimen kan je zangcoaching volgen. Zowel het klassieke zingen als het pop-zingen kan aangeleerd worden.

We gebruiken technieken uit de klassieke zangvorming, Universal Voice System en de Lichtenbergermethode aangevuld met eigen ervaringen, al naar gelang de behoefte van de zanger.

De klassieke zangvorming: 

We begeleiden de cliënt in het bewust omgaan met de stem en gezond te leren zingen vanuit een klassiek geschoolde basis & techniek. Zo proberen we hun stem, bewustzijn en vertrouwen hierin tot volle ontwikkeling te laten komen, rekening houdend met eigen mogelijkheden en tempo. We proberen samen met de cliënt een persoonlijk einddoel voorop te stellen, afhankelijk van zijn of haar voorgeschiedenis, motivatie, aanleg én beschikbare tijd.

 

Universal Voice System:

Zangpedagogen Alberto ter Doest en Marja Reinders ontwikkelden het UVS-systeem. Het is een zeer compleet en makkelijk hanteerbaar systeem dat direct voelbaar en hoorbaar resultaat oplevert voor zangers, zangpedagogen, koordirigenten, logopedisten, acteurs en (openbare) sprekers, of je nu amateur bent of professional. Het bestaat uit vier stemkarakters (classical, belting, speech, whisper) waaruit jij je keuze van zingen maakt, acht klankeigenschappen en vier basisprincipes. Met deze elementen kun je elke gewenste vocale klank maken die er bestaat. UVS gebruikt hiervoor heldere, simpele en overzichtelijke termen die over de hele wereld dezelfde zijn; universeel. Met het UVS leer je via je Personal Voice Plan ontdekken welke klankkenmerken jou nog sterker kunnen maken zodat je in een door jou gekozen stemkarakter optimaler leert zingen.

Lichtenberger Methode of klankgeoriënteerd zingen:

Deze methode is ontwikkeld door Gisela Romert en haar man Prof. Dr. Ing. Walter Romert na jaren onderzoek met ingenieurs, natuurkundigen, artsen, muziekpedagogen, zangers en lichaamstherapeuten over de vraag hoe spierspanning werkt in het voordeel van de zanger of instrumentalisten. Het is een methode voor de ontwikkeling van de stemklank, die eigenlijk omgekeerd werkt ten opzichte van de gebruikelijke zangpedagogiek. De meeste methodes benaderen het zingen vanuit een motorische invalshoek: het uitvoeren van praktische opdrachten om een bepaald klinkend resultaat te verkrijgen. Denk aan controle over de ademhaling, buik aanspannen, gezichtsexpressie, articulatie, resonantie,…. De Lichtenberger Methode werkt met sensorische stimulatie waarbij de zintuiglijke waarneming centraal staat. Je leert de 5 zintuigen bewust te gebruiken omdat deze met de stembanden verbonden zijn. Spelenderwijs onderzoek je met je klank en aandacht je ogen, neus, oren, tong en je huid. Ook gebruik je je handen en allerlei instrumentjes bij dit onderzoek. Deze ‘stimulaties’ voelen niet als ‘werken’ maar als rondkijken en leveren ontspanning op. Dat hoor en voel je meteen aan de klank. Het betekent dus geen oefeningen doen om de stem onder controle te brengen, maar juiste leren die controle los te laten om zo te ontdekken hoe krachtig en vrij de stem uit zichzelf kan zijn. De methode is geschikt voor zowel klassieke als lichte muziek.